Röris!

:)

Evolutionen av mitt självporträtt. Arbetsprov, Visuell Kommunikation, Malmö Universitet., HT2020.

Skoluppgift. Illustrationskurs. Berghs SoC,

Stockholm.

Maja Moberg Signatur. Uppdrag från Maja Moberg Art.

Horisonten - en rörlig bildserie om en hoppfull tro på hur vår värld kommer övervinna klimatkrisen trots påtryckningar i form av miljökatastrofer. "Linjen hittar alltid tillbaka till sig själv". Arbetsprov, Konstfack HT2020.

  • Instagram

©2020 All rights reserved.